Heatpipes

Hier ziet u dat de heatpipes die door ons toegepast worden een doorsnede hebben van 24 mm. Dit zorgt mede voor een hoger rendement. De meest gangbare hebben een doorsnede van 14 mm.

De glazen buizen laten we uitvoeren met  een dikte van 2,2 mm. Dit geeft een hagelbestendigheid tot 4 cm!

Gangbaar is een dikte van 1,6 mm.


Werking van de heatpipe:

In een heat pipe zit een transfermedium. De werking berust op het principe van Watt:

  1. Het medium verdampt op het moment dat het in contact komt met het warme oppervlak en neemt hierbij de verdampingswarmte plus de soortelijke warmte maal de temperatuurstijging aan energie op (hoewel dit tweede deel meestal een relatief kleine component is vanwege de grote verdampingswarmte en het relatief kleine temperatuurverschil).
  2. Aan de koude kant condenseert de damp weer, waarbij de opgenomen warmte vrijkomt.
  3. Door het condenseren enerzijds en het verdampen anderzijds ontstaat er een drukverschil, dat ervoor zal zorgen dat het gas gaat stromen en het eigenlijke warmtetransport plaatsvindt.
  4. Om het gecondenseerde vocht terug te krijgen naar de warme kant van de heat pipe, wordt er gebruik gemaakt van de zwaartekracht . Hierdoor zal de vloeistof naar beneden stromen.